Aktualności

Przetargi Ogłoszenie Zapytania ofertowe

Przetargi

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe na wynajem autokaru do przewozu uczniów na zimowisko.

Zapytanie_ofertowe_na_wynajem_autokaru_do_przewozu_uczniow_na_zimowisko..docx

formularz_ofertowy(1).doc

Ogłoszenie_o_wynikach_zpytania_ofrtowego.doc

 


Zapytanie ofertowe na  przygotowanie, dostarczenie i wydawanie w naczyniach tradycyjnych dwudaniowych obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym w roku szkolnym 2019/ 2020

Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_obiady_2019-1.docx

Formularz_ofertowy_obiady_2019.doc

umowa_obiady_2019.doc


 

Zapytanie ofertowe na  przygotowanie, dostarczenie i wydawanie w naczyniach tradycyjnych dwudaniowych obiadów dla uczniów Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym w roku szkolnym 2018/ 2019. 

Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_obiady_2018-1.docx

Formularz_ofertowy_2018-2.doc

umowa_obiady_18_-__projekt.doc

 


 

Zapytanie ofertowe na dostarczenie sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica

zapytanie_ofertowe_Aktywna_tablica.pdf

zalacznik_nr_1-_formularz_ofertowy_sprzet_elektroniczny_-AKTYWNA_TABLICA(1).docx

Szczegolowy_opis_przedmiotui_zamowienia_-_zalacznik_nr_2_AKTYWNA_TABLICA.docx


Unieważnienie zapytania ofertowego na dostarczenie sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostarczenie sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" 

            Zespół Szkół w Gałkowie Dużym zawiadamia, że postępowanie zostało unieważnione.

 

Uzasadnie

Brak dostępności produktu.


Zapytanie ofertowe na dostarczenie sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym w związku z realizacją Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica

zapytanie_ofertowe_Aktywna_tablica.doc

zalacznik_nr_1-_formularz_ofertowy_sprzet_elektroniczny.docx

zalacznik_2_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia.docx

 

 


Zapytanie ofertowe na  dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2017/2018

Zaproszenie__formularz_ofertowy__wzor_umowy.docx


Zapytanie ofertowe na  przygotowanie, dostarczenie i wydawanie w naczyniach tradycyjnych dwudaniowych obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym w roku szkolnym 2017/ 2018. 

Zaproszenie_do_zlozenia_oferty_obiady_2017.docx

Formularz_ofertowy_2017.doc

umowa_obiady_17_-__projekt.doc


Zapytanie ofertowe- Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa

Zapytanie_ofertowe_NPRCz.docx

Formularz_ofertowy_NPRCz.docx

Za_e__ucznik_nr_3_NPRCz_tytu_ey_dla_gimnazjum.docx

zalacznik_nr_2_NPRCz_tytuly_ksiazek_dla_sp.docx

Wz_-r_umowy_NPRCz.docx

1Protokol_zapytanie_ofertowe_NPRCz.docx


Zapytanie ofertowe na  dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2016/2017.

1Zapytanie__formularz__wzor_umowy..docx


Zapytanie ofertowe na  przygotowanie, dostarczenie i wydawanie w naczyniach tradycyjnych dwudaniowych obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym w roku szkolnym 2016/ 2017. 

obiady2016_zapytanie_ofertowe.docx

Obiady_2016_formularz_ofertowy.docx

umowa-projekt.docx


Protokół z roztrzygnięcia zapytania ofertowego  na dostarczenie sprzętu multimedialnego   w związku z realizacją przez  Zespół Szkół w Gałkowie Dużym projektu Erasmus+ „ The Word we live In”.

Protokol_Erasmus.docx

 


Zapytanie ofertowe na dostarczenie sprzętu multimedialnego   w związku z realizacją przez   Zespół Szkół w Gałkowie Dużym projektu Erasmus+ „ The Word we live In”

zamowienie_cenowe_Erasmus.doc

formularz_ofertowyErasmus.doc

opis_zamowieniaErasmus.doc

 


Zapytanie ofertowe na zabudowę ściany w pokoju nauczycielskim

Oferta_na_Pokoj_Nauczycielski.docx

 


Zapytanie ofertowe na dostawę książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym

2Ksiazki_naszych_marzen_zapytanie_ofertowe_(1).docx

Formularz_ofertowy_Ksiazki_naszych_marzen.docx

2.Zalacznik_nr_2_do_zapytania_cenowego_wykaz_tytulow(1).docx

protokol_ksiazki_naszych_marzen.docx


Unieważnienie zapytania ofertowego na dostawę książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na „ Sprzedaż i dostawę książek zgodnie z załączonym wykazem tytułów – program „Książki naszych marzeń” do Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym  w związku z realizacją Rządowego programu „Książki naszych marzeń” finansowanego ze środków budżetu państwa.

            Zespół Szkół w Gałkowie Dużym zawiadamia, że postępowanie zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie:

Żadna ze złożonych ofert nie jest ofertą kompletną.


Zapytanie ofertowe na dostawę książek do biblioteki Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym

Ksiazki_naszych_marzen_zapytanie_ofertowe.docx

Zalacznik_nr_2_do_zapytania_cenowego_wykaz_tytulow(1).docx

ksiazki_naszych_marzen_formularz_ofertowy.docx


Zapytanie ofertowe na dostawę opału do Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym

Zaproszenie_-_opal2015.docx
 


Zapytanie ofertowe na  przygotowanie, dostarczenie i wydawanie w naczyniach tradycyjnych dwudaniowych obiadów dla uczniów Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym w roku szkolnym 2015/ 2016. 

Obiady_15.docx

Zalacznik_nr_1_do_przetargu

umowa-projekt.doc

Ogłoszenie o wynikach zapytania na dostarczenie i wydawanie obiadów

obiady_15_wyniki_(1).docx


 

Zapytanie ofertowe na remont sali nr 22

Malowanie_sali_lekcyjnej_22.docx


Zapytanie ofertowe na remont sali lekcyjnej nr 7

Ogłoszenie

Termin składania ofert na remont sali lekcyjnej nr 7 zostaje wydłużony do dnia 27.07.2015r. do godz. 15.00

Remont_sali_nr_7.docx

 


Zapytanie ofertowe namalowanie 2 pomieszczeń

Zaproszenie-_malowanie_szatni.docx


Zapytanie ofertowe na usługi transportowe - dowóz osób  w związku z realizacją przez   Zespół Szkół w Gałkowie Dużym projektu „ PWP Autostrada do kariery – łamiemy wszystkie bariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki. finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

zapytanie_dowoz_osob._Autostrada.docx

formularz_ofer_dowoz_2autostrada.docx

protokol_dowoz_2AUTOSTRADA.docx

 


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych w  gimnazjum  w związku z realizacją przez Gimnazjum w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego " Gimnazjaliści z klasą" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.nsowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zapytanie_ofertowe-zdolni2_GZK.docx

formularz_ofertowy_-zdolni_2_GZK.docx

protokol2_zdolni_GZK2(1).docx


Zapytanie ofertowe na dostarczenie podręczników i pomocy dla uczestników zajęć z języka angielskiego   w związku z realizacją przez   Zespół Szkół w Gałkowie Dużym projektu „ PWP Autostrada do kariery – łamiemy wszystkie bariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki. finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

zapytanie_ofertowe__podrecznikij_angielski_Autostrada.docx

formularz_ofertowy_podreczniki_j._angielski_Autostrada.doc

szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_-_podreczniki_j._angielski_Autostrada.doc

protokol_podreczniki_i_pomoce_do_zajec_jezykowych_-_Autostrada.pdf


Zapytanie ofertowe na przygotowanie, opracowanie i przetłumaczenie publikacji  w związku z realizacją przez   Zespół Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki. finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

zapytanie_ofertowe_publikacja_Autostrada.doc

formularz_ofertowy_publikacja_Autostrada.doc

protokol_publikacja_Autostrada.docx

 

Zapytanie ofertowe na dostawę podręczników do zajęc z języka angielskiego w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia Mądrego Człowieka” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

zapytanie_ofertowe_podreczniki_do_j._angielskiego_AMC.docx

formularz_ofertowypodreczniki_do_j._angielskiego_AMC(1).docx

protokol_podreczniki_do_zajec_jezykowychAMC.docx


 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych w  gimnazjum  w związku z realizacją przez Gimnazjum w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego " Gimnazjaliści z klasą" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.nsowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zapytanie_ofertowe_CZESCIOWE-3_-_zdolniGZK.docx

formularz_ofertowy_zdolni_GZK.docx

protokol-1_zdolni_GZK.docx


Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów piśmienniczych i plastycznych w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym projektu „PWP Autostrada do kariery – łamiemy wszystkie bariery współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki. finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

zapytanie_ofertowe_materialy_pismiennicze_i_plastyczne-_Autostrada.docx

zalacznik_nr_1-_do_formularza_ofertowego1_Autostrada.docx

szczegolowy_opis_zamowieniamaterialy_papierniczeAutostrada.docx

protokol_materialy_pismiennicze_i_plastyczne_Autostrada_(1).docx

 


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów do programów edukacyjnych dla uczniów gimnazjum  w związku z realizacją przez Gimnazjum w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego " Gimnazjaliści z klasą" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.nsowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

zapytanie_ofertowe-materialy_dla_uczniowGZK.docx

formularz_ofertowy_mat._doprogramow_edukGZK.docx

protokol_-_dostawa_materialow_do_programow_edukacyjnychGZK.docx

 


Zapytanie ofertowe na dostarczenie podręczników do zajęć dodatkowych z języka angielskiego  w związku z realizacją przez Gimnazjum w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego " Gimnazjaliści z klasą" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.nsowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

zapytanie_ofertowe-3_podreczniki_jez._popr.pdf

formularz_ofertowy-1podr._jezyk._poprGZK.docx

protokol-2_podreczniki_do_zajec_jezykowychGZK.docx


 

 

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w związku z realizacją przez Gimnazjum w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego " Gimnazjaliści z klasą" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.nsowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

zapytanie_ofertowe-2_zaj._edukGZK.docx

formularz_ofertowy-1_zaj._eduk.GZK.docx

protokol-2_zaj._edukacyjneGZK.docx

 


Zapytanie ofertowe na dostarczenie sprzętu multimedialnego w związku z realizacją przez Gimnazjum w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego " Gimnazjaliści z klasą" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.nsowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

zapytanie_ofertowe_sprzet_multimedialny_(1)GZK.pdf

zalacznik_nr_1-_formularz_ofertowy_sprzet_elektroniczny.docx

zalacznik_nr_2-_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_sprzet_elektroniczny_(1)-aktualna_wersja.pdf

protokol_sprzet_multimedialnyGZK.pdf

 


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia Mądrego Człowieka” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

formularz_ofertowy_zajecia_edukacyjne_AMC.docx

zapytanie_ofertowe_zajecia_edukacyjneAMC_(1).pdf

protokol_edukacyjne.docx


Zapytanie ofertowe na dostawę podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów i grup w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia Mądrego Człowieka” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

zapytanie_ofertowe_materialy_uczniowie.docx

formularz_ofertowy_material_uczniowie.docx

protokol_material_uczniowie_AMC.docx


Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych, piśmienniczych i plastycznych w związku z realizacją przez Gimnazjum w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego " Gimnazjaliści z klasą" w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.nsowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

zapytanie_ofertowe_mat._biur._i_pism.GZK.docx

zalacznik_nr_1-_formularz_ofertowy-1mat.GZK.docx

zalacznik_nr_2-_szczegolpwy_opis_przedmiotu_zamowienia-1mat.b.p.GZK.docx

protokol_materialy_pismiennicze_i_plastyczne_Autostrada_(1).docx


Zapytanie ofertowe na prowadzenie SZOK w tym przeprowadzenie konsultacji indywidualnych oraz warsztatów grupowychz zakresu doradztwa zawodowego w związku z realizacją przez Gimnazjum w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Gimnazjaliści z klasą” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

zapytanie_ofertowe-SzokCZK.pdf

formularz_ofertowy-SzokGZK.docx

protokol_SzOK_GZK.pdf


Zapytanie ofertowe na dostawę podręczników i materiałów edukacyjnych dla nauczycieli w związku z realizacją przez Gimnazjum w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Gimnazjaliści z klasą” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

zapytanie_ofertowe-podreczniki_i_mat._szkol..pdf

formularz_ofertowy_materialy_nauczyciele_GZK.docx

protokol-mat._szkol.GZK.docx


Zapytanie ofertowe na dostarczenie materiałów biurowych, piśmienniczych i plastycznych w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.nsowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

zapytanie_ofertowe_materialy_pismiennicze_i_plastyczne.

zalacznik_nr_1-_do_formularza_ofertowego1.docx

szczegolowy_opis_zamowieniamaterialy_biurowe.docx

protokol_BIUROWE_AMC.docx

Zapytanie ofertowe nanadzór metodyczno-pedagogiczny w związku z realizacją przez Gimnazjum im.A.Mickiewicza w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Gimnazjaliści z klasą” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

oferta_nadzor_metod_gim.docx

formularz_ofertowy_nadzor_gim(1).docx

protokol_nadzor_GZK.docx


Zapytanie ofertowe na prowadzenie SZOK w tym zajęć indywidualnych i warsztatów grupowych w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia Mądrego Człowieka” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

zapytanie_ofertowe_SZOK_SP.docx

formularz_ofertowy_SZOK.doc

protokol_Szok_AMC_(14).docx


Zapytanie ofertowe na dostawę podręczników imateriałów edukacyjnych dla nauczycieli  w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia Mądrego Człowieka” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

zapytanie_ofertowe_materialy_dla_nauczycieli.docx

formularz_ofertowy_materialy_dla_nauczycieli.docx

protokol_materialy_dla_nauczycieli.docx

 


Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie nadzoru pedagogiczno-metodycznego w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.nsowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

oferta_nadzor_metod_Sp.do

protokol__nadzor.docx

 

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia obejmującego usługi hotelowe w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym projektu „PWP- Autostrada do kariery- łamiemy wszystkie bariery” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki

formularz_ofertowy_hotel.docx

zapytanie_ofertowe_hotel.docx

protokoluslugi_hotelarskie_(1).docx


 

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia metodycznego dla nauczycieli w związku z realizacją przez Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Gimnazjaliści z klasą” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

formularz_ofertowy_kurs_metodyczny_gim.docx

zapytanie_ofertowe_kurs_metodyczny_gim.docx

kurs_metodyczny_protokół_gim.docx


 

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia metodycznego dla nauczycieli w związku z realizacją przez Szkołe Podstawową w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia Mądrego Człowieka” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

zapytanie_ofertowe__kurs_metotyczny_SP(1).docx


Zapytanie ofertowe na dostawę węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2014/2015.

Zaproszenie_-_opal.docx


Zapytanie ofertowe na wykonanie obowiązków koordynatora w związku z realizacją przez Gimnazjum w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Gimnazjaliści z klasą” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

zapytanie_ofertowe_koordynator_(2).docx

formularz_ofertowy_koordynator_(1).docx

protokol_koordynator_gim.docx


Zapytanie ofertowe na wykonanie obowiązków asystenta w związku z realizacją przez Gimnazjum w ZespoleSzkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Gimnazjaliści z klasą” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

formularz_ofertowy_asystent_GZK.docx

zapytanie_ofertowe_asystent_GZK.docx

protokol_asystent_gim.docx

 


Zapytanie ofertowe na wykonanie obowiązków asysteta w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w ZespoleSzkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia Mądrego Człowieka” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludz

formularz_ofertowy_asystentAMC.docx

zapytanie_ofertowe_asystentAMC.docx

protokol_asystent_AMC.docx


Zapytanie ofertowe na wykonanie obowiązków koordynatora w związku z realizacją przez Szkołę Podstawową w ZespoleSzkół w Gałkowie Dużym projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Akademia Mądrego Człowieka” w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

zapytanie_ofertowe_koordynator_(1)(1).docx

formularz_ofertowy_koordynator.docx

protokol_koordynator_AMC.docx

 


Zapytanie ofertowe na dostawę kompletów podręczników i pomocy dla uczestników zajęć językowych do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro oraz w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym projektu „PWP- Autostrada do kariery- łamiemy wszystkie bariery” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn, zm.),

zapytanie_ofertowe__podreczniki_II.docx

zalacznik_nr_1_do_zapytania_II.docx

formularz__a_ofertowy_II.docx


Zapytanie ofertowe na przygotowanie dostarczenie i wydawanie obiadów uczniom Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym

ZAPYTANIE_OFERTOWE.docx

Zalacznik_nr_1_do_przetargu_(1).docx

umowa.docx


Zapytanie ofertowe na dostarczenie kompletów podręczników  i pomocy dla uczestników zajęć językowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum  w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro oraz w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym projektu „PWP- Autostrada do kariery- łamiemy wszystkie bariery” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn, zm.)

2_zapytanie_ofertowe_podreczniki_(1).pdf

2_formularz_ofertowy_podreczniki-1_(1).docx


Zapytanie ofertowe na usługę naprawy tynków w bibliotece

Biblioteka_-_naprawa_tynkow(1).pdf


Zapytanie ofertowe na usługę adaptacji sali dla sześciolatków

Sala_dla_pierwszakow(1).pdf


Zapytanie ofertowe na usługę naprawy tynków i podłóg

zapytanie_ofertowe_na_usluge_-_naprawa_tynkow_i_podlog.pdf


Zapytanie ofertowe na usługę malowania klatki schodowej i korytarza

Zaproszenie__-_malowanie_korytarza_i_klatki.pdf


Zapytanie ofertowe na dostarczenie podręczników do zajęć z języka angielskiego oraz materiałów dla nauczycieli do szkolenia z nowoczesnych technik edukacyjnych

zap_podr_ang_(2).pdf

 

formularz_ofertowy_podreczniki-1.docx

 


 

Zapytanie ofertowe na remont sal lekcyjnych

zapytanie_ofertowe_remont_sal_lekcyjnych(1).pdf


 

Zapytanie ofertowe na naprawę podłoża zbiornika retencyjnego.

Zaproszenie_do_skladania_ofert.pdf

 


Protokol_zamowienia_publicznego2.docx

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie specjalistycznych kursów metodycznych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym.

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro oraz w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym projektu „PWP- Autostrada do kariery- łamiemy wszystkie bariery” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn, zm.), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego przeprowadzenie specjalistycznych kursów metodycznych dla nauczycieli Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym.
 

formularz_ofertowy_z.docx

 

Zapytanie ofertowe na dostarczenie sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „PWP Autostrada do kariery- łamiemy wszystkie bariery” 

Termin składania ofert: 06.05.2014r. do godz. 15.00

szczeg_-_eowy_opis_przedmiotu_zam_-wienia_II.docx

projekt_umowy.doc

formularz_ofertowy.doc

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostarczenie sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym  w związku z realizacją przez Zespół Szkół w Gałkowie Dużym „PWP- Autostrada do kariery- łamiemy wszystkie bariery” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z  grup  o utrudnionym dostępie do  edukacji oraz zmniejszenie różnic  w  jakości usług edukacyjnych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki.

            Zespół Szkół w Gałkowie Dużym zawiadamia, że postępowanie zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie:

Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na fakt, że cena  wszystkich złożonych ofert, przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

Zapytanie ofertowe na dostawę obiadów na rok szkolny 2013/2014

Zaproszenie_do_zlozenia_oferty.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
    ul. Dzieci Polskich 14
    95-041 Gałków Duży
  • (44) 7145843 lub 512446650 - sekretariat
    512446651 - księgowość

Galeria zdjęć