Aktualności

Kontakt

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
E-mail szkoły: sp.galkow@koluszki.pl
E-mail administratora strony: jwederska@wp.pl
Telefon: (44) 7145843 lub
512446650
Adres szkoły: ul. Dzieci Polskich 14
95-041 Gałków Duży
Konto Rady Rodziców: 83124031611111001085757184

Mapa

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
    ul. Dzieci Polskich 14
    95-041 Gałków Duży
  • (44) 7145843 lub
    512446650

Galeria zdjęć