Aktualności

 • Nasz jubileusz na stronie Koluszek - zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu

  Nasz jubileusz na stronie Koluszek - zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu
 • Tak dzisiaj świętowaliśmy 200. urodziny naszej szkoły.

  Tak dzisiaj świętowaliśmy 200. urodziny naszej szkoły.
  12.10.2018

  Zapraszamy do albumu fotograficznego na fotorelację.

 • 12 października 2018r.
   Jubileusz Szkoły dzień wolny od zajęć dydaktycznych


  AUTOKARY:

  Borowa na pierwszym przystanku godz. 9.00

  Będzelin godz. 9.10

  Kaletnik godz. 9.20

  Gałków-Parcela, Przanówka     godz. 9.20-9.30

 • ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZ

  ZAPRASZAMY NA JUBILEUSZ

  12-13 PAŹDZIERNIKA 2018r.

 • Bieg Niepodległości

  Bieg Niepodległości

  Bieg Niepodległości już za nami. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w jego organizacji: Sponsorom, Rodzicom, Nauczycielom oraz Uczniom. Największe wyrazy uznanania i podziękowania należą się Panu Krzysztofowi Pietrzykowi, który był mózgiem całego przdsięwzięcia. Było super! Od dzisiaj zaczynamy odliczać dni do Gali Jubileuszowej 200 - lecia naszej szkoły.

 • UWAGA RODZICE!

  UWAGA RODZICE!

  Temat przeciążonych tornistrów rokrocznie pojawia się w przestrzeni publicznej wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W celu zapobiegania zjawisku zbyt ciężkich plecaków podejmowane są różnorodne działania o charakterze legislacyjnym, organizacyjnym oraz edukacyjnym. 
  Aby przeciwdziałać zjawisku przeciążonych plecaków Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła 1 października Ogólnopolskim Dniem Tornistra.

  Waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,
  - tornister powinien posiadać ergonomiczną, odpowiednio usztywnioną ściankę przylegającą do pleców,
  - ciężar powinien być rozłożony symetrycznie,
  - cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej,
  - tornister powinien mieć równe, szerokie szelki,
  - długość szelek powinna umożliwić swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców,
  - zalecane jest dodatkowe zapięcie spinające szelki z przodu klatki piersiowej,
  - tornister należy nosić na obu ramionach,
  - konieczne jest kontrolowanie przez rodziców zawartości tornistra, aby zapobiec zabieraniu przez uczniów zbędnych rzeczy.

 • ERASMUS+

  ERASMUS+

  W dniu 24.09.2018r otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, iż po raz trzeci nasza szkoła będzie uczestniczyć w międzynarodowym projekcie. Tytuł nowego projektu to „Finding our roots” (W poszukiwaniu naszych korzeni”). Naszymi partnerami będzie kilku przyjaciół z programu Comenius (Turcja, Grecja i Bułgaria) oraz Włochy i Szwecja (główny koordynator projektu). Tym razem podczas realizacji programu Erasmus+, będziemy rozwijać swoją wiedzę historyczno-geograficzną. Będziemy m.in. poszukiwać wspólnych ścieżek historycznych z krajami partnerskimi, a także odtwarzać tradycje, które niestety nie są już celebrowane w naszym kraju. Zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie, a wszystkich zainteresowanych uczniów zapraszamy do kontaktu z p. Ewą Zielińską, która będzie informowała o poszczególnych zadaniach i koordynowała projekt.
  Już teraz zapraszamy do udziału w konkursie na logo projektu. Proszę zapoznać się z regulaminem.
  Liczymy na kreatywne podejście do tematu i z niecierpliwością czekamy na Wasze prace. Powodzenia!

 • UWAGA REMONTY

  UWAGA REMONTY

  Ze względu na trwające prace remontowe na placu wokół szkoły związane z termomodernizacją  i budową placu zabaw prosimy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania drogi przy ul. Dzieci Polskich, gdzie obecnie trwa montaż sieci wodociągowej a także wzmożony ruch samochodowy.

 • Obchody Jubileuszu 200 - lecia

   Obchody Jubileuszu 200 - lecia

  29 września 2018r.
    9.00 Otwarcie Biura Biegu Niepodległości i zapisy - budynek szkoły
  10.45 Spartakiada Dzieci i Młodzieży, Start Biegu 200-600m - boisko LKS Gałkówek
  12.00 Start Biegu na dystansie 5km - boisko LKS Gałkówek
  14.00 Uroczyste podsumowanie i zakończenie Biegu Niepodległości - dekoracja zwycięzców - hala sportowa Szkoły Podstawowej    w Gałkowie Dużym

  12 października 2018r.
  10.00 Msza Św. Dziękczynna w Parafii Św. Trójcy w Gałkowie Dużym
  11.30 Przemarsz uczestników do Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym
  12.00 Gala Jubileuszowa w hali sportowej szkoły
  14.00 Zwiedzanie szkoły i wystaw związanych z Jubileuszem. Spotkania pokoleń.

  13 października 2018r.
  Dzień Otwarty dla Absolwentów
  10.00 Gala Jubileuszowa w hali sportowej szkoły
  12.00 Zwiedzanie szkoły i wystaw związanych z Jubileuszem. Spotkania absolwentów

 • Zarządzenie  nr 2/2018/2019 z dnia 29 sierpnia 2018r Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa  podczas prac remontowo-budowlanych na terenie szkoły i wokół niej.

   

  1. Prace remontowo-budowlane na terenie szkoły trwają w okresie do 31 grudnia 2018r.
  2. W tym czasie zabrania się uczniom, pracownikom pedagogicznym                                                           i niepedagogicznym oraz osobom postronnym, przebywania w pomieszczeniach objętych pracami remontowymi i wokół szkoły, gdzie trwają prace zewnętrzne. 
  3. Zobowiązuje się nauczycieli i pozostałych pracowników  do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania zasad bhp na terenie szkoły i poza nią.
  4. Zobowiązuje się wychowawców klas, pracowników świetlicy do przeprowadzenia                                       z uczniami pogadanek na temat bhp w zakresie zachowania bezpieczeństwa podczas trwającego remontu i odnotowania tego faktu w dzienniku elektronicznym.
  5. Nakazuje się pełnienie dyżurów śródlekcyjnych przez nauczycieli i pracowników obsługi w sposób czynny, tak aby mieć możliwość kontaktu z uczniami.                               Dyżur tzw.,,O” rozpoczyna się o godz. 7:30. Nauczyciele mają obowiązek sprawdzania przydziału dyżurów za nieobecnych nauczycieli. Przypomina się o postępowaniu zgodnie z  ,,Regulaminem dyżurów”
  6. W czasie przerw uczniowie przebywają na terenie szkoły i na dziedzińcu szkolnym tylko pod opieką nauczyciela. Zabrania się  korzystania bez opieki nauczyciela z Placu Zabaw oraz boiska szkolnego.
  7. Zobowiązuje się nauczycieli do punktualnego rozpoczynania lekcji i egzekwowania punktualności od uczniów. Nie dopuszcza się pozostawiania uczniów bez opieki nauczyciela, zgodnie z aktualnym planem i przydziałem dodatkowych zajęć, dyżurów oraz organizowanych wycieczek, imprez i uroczystości. O wszelkich zmianach w planie tj. zastępstwach informuje uczniów wychowawca lub nauczyciel przedmiotu. Powyższa informacja jest także zamieszczana w dzienniku elektronicznym.
  8. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do systematycznej kontroli miejsca, gdzie prowadzi zajęcia. Przed każdą lekcją  nauczyciel pierwszy wchodzi do sali lekcyjnej sprawdza stan techniczny klasy, oraz wychodzi również jako pierwszy na korytarz szkolny.  Dostrzeżone zagrożenia powinien niezwłocznie zgłosić do dyrektora szkoły, jego zastępcy, koordynatora ds. bezpieczeństwa.
  9. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy zadbać o sprawność sprzętu sportowego, bezpieczeństwo poruszania się na sali gimnastycznej, zwrócić uwagę na mocowania  sprzętu sportowego.
  10. W celu poprawy komunikacji, bezpieczeństwa i higieny, utrzymuje się zasadę odprowadzania przez nauczycieli uczniów klas I-V po ostatniej lekcji do szatni.                        Rodzice mogą przebywać w oczekiwaniu na dziecko tylko na terenie szatni.
  11. W szkole obowiązuje ład i porządek. Korytarze, schody, drzwi nie mogą być zastawione przez plecaki, meble szkolne, kartony, sprzęt i narzędzia używane w tracie remontu szkoły. Każdy kto zauważy uchybienia w tym zakresie, zobowiązany jest natychmiast powiadomić o tym dyrektora szkoły, zastępcę, koordynatora                                    ds. bezpieczeństwa.

   

  1. Miejsca niebezpieczne w budynku, w których może dojść do kolizji, upadku i do których  mają dostęp uczniowie, pracownicy szkoły oraz inne osoby korzystające z pomieszczeń budynku, znakuje się taśmą z ukośnymi pasami czarno-żółtymi lub czerwono-białymi
  2. Zabrania się uczniom oraz innym osobom postronnym do przebywania w miejscach odgrodzonych, objętych remontem.
  3. Pracownicy szkoły zobowiązani są do przebywania tylko w pomieszczeniach dopuszczonych do użytku,  niezwłocznego reagowania na zachowania niezgodne                     z zasadami bhp. Zobowiązani są do dbałości o ład i porządek na jej terenie i poza nią.
  4. Szkolnymi koordynatorami do spraw bezpieczeństwa są nauczyciele                                           Pani Katarzyna Czapnik oraz Pani Małgorzata Skibińska.

                                      

   

   

  Zarządzenie obowiązuje od dnia opublikowania do czasu zakończenia remontu szkoły.   

   

   

                                                                                                Dyrektor Szkoły

                                                                                                Krystyna Warczyk                                        

 • ROK SZKOLNY 2018/2019

  ROK SZKOLNY 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w dniu 3 września 2018r. o godz. 9.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym. Msza Św. w Kościele Parafialnym o godz. 8.00

  Odjazdy autokarów:
  7.10 - na pierwszym przystanku w Borowej
  7.45 - Gałków Parcela, Przanówka
  7.20 - Nowe Chrusty

  Powrót ok. godz. 10.00 spod szkoły

  Szczegółowy rozkład dowozów znajduje się tutaj: godziny_dowozenia_-_tabelka_2018-2019.doc

 • Stypendium szkolne na rok 2018/2019

  Szanowni Rodzice, jak co roku istnieje możliwość składania wniosku o stypendium szkolne dla dziecka. Kwota dochodu uprawniająca do uzyskania stypendium szkolnego to 514 zł netto na osobę (dochód za miesiąc sierpień 2018 r.). Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Referacie Edukacji i Informacji – pokój nr 001, w terminie do dnia 15 września br.Termin ten jest określony ustawowo i nie ma możliwości jego zmiany. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem ww. pomocy proszone są o zgłaszanie się do Referatu Edukacji i Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy Koluszki, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w gminie miejsca zamieszkania, a nie ze względu na położenie szkoły.
  Wniosek do pobrania tutaj: wniosek_stypendium_szkolne.pdf

   

 • 29.09.2018r.- Bieg Niepodległości

  29.09.2018r.- Bieg Niepodległości

  Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników aktywnego spędzania wolnego czasu na Bieg Niepodległości oraz Spartakiadę Szkolną organizowane z okazji 200 - lecia Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym oraz 100 - lecia Odzyskania Niepodległości. Wszystkie szczegóły znajdują się na naszej stronie https://spgalkow.edupage.org w zakładce Bieg Niepodległości.

   

   

 •                                                                          

 • BEZPIECZNE WAKACJE

  BEZPIECZNE WAKACJE

  Dyrektor Szkoły Podstawowej i Grono Pedagogiczne życzy wszystkim uczniom zdrowych, pełnych słońca i wyjątkowych wakacji. Mamy ogromną nadzieję, że przypomnienie zasad bezpieczeństwa pozwoli zarówno dzieciom jak i ich rodzicom, spędzić spokojnie bez trosk i zmartwień ten wakacyjny okres. Rodzicom życzymy czujności, a Wam - kochana młodzieży - rozwagi przy planowaniu sobie rozrywki.
  Aby czas spędzony poza domem był bezpieczny
  - w obcym miejscu nie oddalaj się bez opiekunów, 
  - stosuj kremy z wysokim filtrem, 
  - nie skacz do wody w miejscach zabronionych, 
  - w słoneczne dni nie wychodź bez nakrycia głowy, 
  - korzystaj z kąpielisk tylko pod opieką osób dorosłych i ratownika.

   

 • KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

  20 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym odbył się KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA  utworów Astrid Lindgren z okazji 110 rocznicy urodzin szwedzkiej pisarki oraz KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę Niepodległości.

  Celem konkursu było propagowanie idei pięknego czytania oraz rozwijanie aktywności czytelniczej wśród uczniów. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych kl. I-III, kl. IV-V, kl. VI.

  Młodzi czytelnicy, inspirując się wybranymi przez siebie fragmentami literatury, popisywali się płynnością, swobodą oraz wyrazistością  czytania. Ważna była też bezbłędność oraz głośność czytanego fragmentu. Występom czytelniczym bacznie przyglądało się jury
  w składzie: p. Dyrektor Krystyna Warczyk, p. Ewa Zielińska, p. Agnieszka Kowalczyk oraz p.  Anna Winkiel.

  Prowadząca konkurs pani Agnieszka Kowalczyk przyznała, iż czytanie uczy dzieci myślenia, sprzyja rozwojowi pamięci, a także rozwija wyobraźnię.

  Po konkursowych zmaganiach przyszedł czas na ogłoszenie wyników. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali  dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe.

   

  „MISTRZ PIĘKNEGO CZYTANIA”   CZYTANIE UTWORÓW ASTRID LINDGREN

  Kategoria kl. I-III

   

  I miejsce

   

  Karol Gościniak kl. I

  Amelia Nesteruk  kl. IIIa

  Klara Szarłat  kl. IIIb

   

  II miejsce

   

  Jan Krzemiński kl. IIIa

  Alicja Tomczyńska kl. IIIa

   

  III miejsce

   

  Julia Płachta kl. Ib

  Katarzyna Drajling kl. IIIb

   

  Kategoria kl. IV-V

  I miejsce

   

  Klaudia Rojek kl. IVa

  Liwia Kaczmarek kl. Va

   

  II miejsce

   

  Aleksandra Pawlak kl. IVc

  Norbert Michalewski  kl. Vb

   

  III miejsce

   

  Artur Jędrzejczak kl. IVa

  Ewa Kompa  kl. Vb

   

   

   

  KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA  „PANA TADEUSZA”

   

  Kategoria kl. VI

  I miejsce

  Jakub Żakieta

  II miejsce

  Natalia Sadowska

  III miejsce

  Martyna Przyłęcka

   

  Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.

   

  Katarzyna Mrówka

  Agnieszka Kowalczyk

 • ,,Rodzina to kolebka, to początek wszystkich cnót. W niej wyrasta człowiek.”

  Dnia 5 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbyło się wielkie święto – akademia z okazji „Dnia Rodziny”. Jest to jedna z ważniejszych uroczystości szkolnych.
  Dzień Rodziny obchodzony jest w naszej szkole co roku. Wszyscy uczniowie i goście: nasi rodzice z naszym rodzeństwem, babcie, dziadkowie licznie przybyli do szkoły na godzinę 15.00.  Święto było bardzo doniosłe za sprawą Rodziców, którzy pojawili się w komplecie.
  Uroczystość rozpoczęliśmy od przedstawienia układu tanecznego prowadzonego przez p. Krzysztofa Wegwerta.
  Montaż słowno–muzyczny przedstawili uczniowie klasy Ib recytując wiersze, śpiewając piosenki, a także składając przybyłym gościom najserdeczniejsze życzenia i wręczając symboliczne różyczki.
  Oprócz gorących podziękowań i serdecznych życzeń na artystów czekała niespodzianka – prezenty przygotowane przez rodziców.

  Wszystkim Kochanym Rodzicom życzymy wielu, wielu lat życia w zdrowiu i pomyślności!

  Wychowawca Jolanta Kruś z uczniami z klasy Ib

 • „Mieć prawa to odpowiedzialna sprawa”.

  „Mieć prawa to odpowiedzialna sprawa”.

  W środę, 30 maja 2018 roku, w Tuszynie,  odbyło się zakończenie Powiatowego Konkursu Plastycznego „Mieć prawa to odpowiedzialna sprawa”.
  Celem konkursu było:

  •  Rozwijanie świadomości dzieci na temat praw człowieka i odpowiedzialnego korzystania z nich;
  • Kształtowanie kreatywności i wrażliwości estetycznej;
  • Promowanie i prezentacja twórczości plastycznej dzieci.

  Uczniowie naszej szkoły zajęli czołowe miejsca: I miejsce – Oliwia Rajska kl. VII, II  miejsce – Maja Simon kl. IVb, wyróżnienie Jan Surowiecki – kl. IIIa

  Uroczystość wręczenia nagród uświetniło spotkanie z Sędzią Panią Anną Marią Wesołowską.

  Koordynator szkolnego konkursu Jolanta Kruś

 • PRO PATRIA – DLA OJCZYZNY

  PRO PATRIA – DLA OJCZYZNY

  2018 jest dla nas – Polaków – rokiem wyjątkowym, gdyż czcimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji 18 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koluszkach odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Pro Patria”.

              Warto podkreślić, że jego organizatorkami były nauczycielki języka polskiego Joanna Karasek i Jolanta Czerwińska. Spotkanie z polską poezją patriotyczną pięknie wpisało się w jubileusz 200-lecia naszej szkoły, której patronuje przecież Marszałek Józef Piłsudski.

  W konkursie wzięło udział aż 34 uczestników, toteż jury nie miało łatwego zadania, aby wyłonić najlepszych. Pracom komisji konkursowej przewodniczyli znani i cenieni aktorzy scen łódzkich – Mirosława Marcheluk i Ryszard Mróz, a głosem doradczym wspierały panie Jolanta Czerwińska oraz Małgorzata Kowalczyk. Szczególną uwagę zwracano na eksponowanie roli słowa, czystość polskiej mowy i twórczą, ale nieprzerysowaną interpretację wierszy.

  Jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach:

  1. klasy V – VI szkoły podstawowej

  I miejsce – Jakub Szustak SP nr 2 w Koluszkach, opiekun – A. Mirowska - Krakowiak

              oraz Dariusz Cypel SP w Gałkowie Dużym, opiekun – J. Karasek

  II miejsce – Iga Pieńczak – SP w Łaznowie, opiekun – J. Pawelec

              oraz Wiktoria Wieczorek SP w Gałkowie Dużym, opiekun – J. Karasek

  III miejsce – Julia Wiosna – SP nr 1 w Koluszkach, opiekun – P. Majek

              oraz Marcelina Stoszek Zespół Szkół w Kurowicach, opiekun – E. Zauder

   

  Wyróżnienia otrzymali Jakub Żakieta SP w Gałkowie Dużym, opiekun – J.Karasek i Szymon Goliński SP w Łaznowie, opiekun – J.Pawelec.

   

  1. klasa VII oraz kl. I – III gimnazjum

  I miejsce –      Weronika Wach Gimnazjum nr 2 w Koluszkach,

  opiekun – B. Gudanis – Kościołek

  Mikołaj Byczkowski SP nr 2 w Koluszkach, opiekun – A. Krzywańska

  Oskar Duła – SP w Łaznowie, opiekun – J. Pawelec

  II miejsceWeronika Gortat SP w Gałkowie Dużym, opiekun – J. Czerwińska

               oraz Kamila Comporek SP w Łaznowie, opiekun – J. Pawelec

  III miejsce – Oliwia Klimkiewicz SP nr 1 w Koluszkach, opiekun – Sylwia Daszkiewicz

                oraz Patryk Świerczyński SP nr 2 w Koluszkach, opiekun – A. Krzywańska

  Wyróżnienia otrzymali: Borys Chmielewski Gimnazjum nr 2 w Koluszkach,opiekun – Justyna Sereczyńska, Mateusz Strach Zespół Szkół w Kurowicach, opiekun – A. Olejniczak, Sara Ciszek i Roksana Motyl SP w Gałkowie Dużym, opiekun – J. Czerwińska.

  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym oraz organizatorki konkursu serdecznie dziękują Burmistrzowi Koluszek za ufundowanie nagród książkowych dla laureatów oraz Staroście Łódzkiemu Wschodniemu za ufundowanie drobnych upominków dla wszystkich uczestników. Honorowym patronatem konkurs objęli także Łódzki Kurator Oświaty oraz Arcybiskup Metropolita Łódzki.

 • KONKURS RECYTATORSKI "MOJA OJCZYZNA."

  KONKURS RECYTATORSKI "MOJA OJCZYZNA."

  W dniu 11 maja 2018r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym odbył się, już po raz czwarty, konkurs recytatorski pod hasłem „Moja Ojczyzna”.  Wzięli w nim udział uczniowie klas I-IV z terenu naszej gminy, którzy wygrali eliminacje w swoich szkołach.  Tłumnie przybyli uczestnicy zadziwili komisję konkursową  wspaniałą recytacją poezji patriotycznej, dojrzałą interpretacją oraz ekspresją wypowiedzi. Jury w składzie: p. Elżbieta Popławska – dyrektor MOK-u, p. Jolanta Majka – dyrektor Przedszkola w Gałkowie Dużym, p.  Marta Dąbrowska – pracownik Biblioteki w Gałkowie Dużym stanęło przed nie lada wyzwaniem. Poziom był bardzo wysoki, o czym świadczą miejsca ex aequo i liczne wyróżnienia.

  Kategoria I –uczniowie kl.I

  I miejsce- Mikołaj Kaliszewski (SP nr 2 w Koluszkach)

  II miejsce-Wiktor Janowski (SP nr 1 w Koluszkach), Natalia Kurczewska (SP w Gałkowie Dużym)

  III miejsce – Weronika Doreń (SP w Rożycy), Bartosz Pacholczyk (SP nr 1 w Koluszkach)

  Wyróżnienie- Amelia Swaczyna (SP w Długiem)

  Kategoria II – uczniowie kl. II                    

  I miejsce- Laura Krzemińska  (SP nr 2 w Koluszkach)

  II miejsce-Julia Suligorska (SP nr 1 w Koluszkach), Katarzyna Wieloch (SP w Będzelinie)

  III miejsce – Amelia Szmidel (SP w Różycy)

  Wyróżnienie- Natalia Zielińska  (SP w Różycy)

  Kategoria III – uczniowie kl. III

  I miejsce- Daria Fortuna  (SP w Różycy)

  II miejsce- Karina Królikowska  (SP nr 1 w Koluszkach), Maria Rygiert (SP nr 1 w Koluszkach)

  III miejsce – Amelia Nesteruk (SP w Gałkowie Dużym), Aleksandra Kabat ( SP w Gałkowie Dużym)

  Wyróżnienie- Klara Szarłat (SP w Gałkowie Dużym), Amelia Chorąży (SP w Różycy)

  Kategoria IV – uczniowie kl. IV

  I miejsce- Agata Koprowska (SP w Długiem), Sonia Kurczewska ( SP w Gałkowie Dużym)

  II miejsce- Jacek Spychalski (SP nr 2 w Koluszkach), Zuzanna Marczyk  (SP nr 1 w Koluszkach)

  III miejsce – Jagoda Nowakowska  (SP w Różycy), Tomasz Federak( SP w Gałkowie Dużym)

  Wyróżnienie- Nikola Berensztajn (SP w Będzelinie), Zuzanna Kruś (SP nr 1 w Koluszkach ), Kornelia Krakowiak (SP  nr 2 w Koluszkach), Łucja Świderek (SP nr 2 w Koluszkach)

  Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe , wszyscy uczestnicy  pamiątkowe dyplomy i breloczki z logo szkoły. W przerwie konkursu chór szkolny wspaniale  wykonał pieśni patriotyczne, m.in. „Jestem Polakiem”, „Biały krzyż”, „Niepodległa”, „Flaga”. 

  Konkurs był jednym z działań podjętych w ramach obchodów jubileuszu 200 –lecia Szkoły  w Gałkowie Dużym,  80 – lecia nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkole Podstawowej w Gałkowie Dużym oraz  100- lecia obchodów odzyskania przez Polskę  Niepodległości. Patronat  nad konkursem objęli: Arcybiskup Metropolita Łódzki Grzegorz Ryś, Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski, Burmistrz Koluszek Waldemar Chałat.

  Dziękujemy Panu  Staroście  Andrzejowi Opali, Panu Burmistrzowi  Waldemarowi Chałatowi, Pani Prezes ZNP Annie Truszczyńskiej, komisji konkursowej oraz wszystkim nauczycielom za poświęcony czas i okazaną pomoc. Gratulujemy uczestnikom i zapraszamy za rok.

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
  ul. Dzieci Polskich 14
  95-041 Gałków Duży
 • (44) 7145843 lub
  512446650

Galeria zdjęć