Aktualności

Dokumenty szkoły Wewnątrzszkolne Systemy Oceniania

Dokumenty Szkoły

Dokumenty szkoły
 

DOKUMENTY SZKOŁY

 

STATUT SZKOŁY:                           Statut_Szkoly_Podstawowej_im._Marszalka_Jozefa_Pilsudskiego_w_Galkowie_Duzym(1).doc

WEWNĄTRZSZKOLNY SZYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA 
 
Regulmin_oceniania_zachowania_i_przyznawania_punktow_SP.pdf

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO       

Regulamin_e-dziennik_SP_Galkow_Duzy.doc

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 

  Regulamin_wycieczki__zimowiska(1).doc

REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW W CZASIE PRZERW MIĘDZYLEKCYJNYCH 

Regulamin_pelnienia_dyzurow_podczas_przerw_miedzylekcyjnych.doc

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY- SZKOŁY       

 Program_Wychowawczo-Profilaktyczny_20192020.docx

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ     

Procedura_organizowania_i_udzielania_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej.docx

PROCEDURA REAGOWNIA W SYTUACJI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA CYBERPRZEMOCĄ

 Procedura_reagowania_w_sytuacji_wystepienia_zagrozenia_cyberprzemoca.doc

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI

Wspolpraca_szkoly_z_rodzicami_SP_w_Galkowie_Duzym.doc

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Regulamin_pracy_biblioteki_2019_2020_wraz_z_zalacznikami.docx

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Regulamin_swietlicy.docx

SZKOLNE_PROCEDURY_POSTEPOWANIA_W_SYTUACJACH_KRYZYSOWYCH_
I_ZAGROZENIA_UCZNIOW_W_SZKOLE_PODSTAWOW.doc
x

PROCEDURA WYPOŻYCZEŃ BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

Procedura_wypozyczen__bezplatnych_podrecznikow_(1).docx

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
    ul. Dzieci Polskich 14
    95-041 Gałków Duży
  • (44) 7145843 lub 512446650 - sekretariat
    512446651 - księgowość

Galeria zdjęć