Aktualności

Erasmus+ e-Twinning

Erasmus+

Erasmus+

Program Erasmus + w Zespole Szkół

w Gałkowie Dużym

Od września 2015 roku jest realizowany projekt Erasmus + pt. „The world we live in” czyli „Świat, w którym żyjemy”. Jest to projekt trzyletni, w którym nasza placówka współpracuje ze szkołami partnerskimi z: Czech, Rumunii, Turcji oraz Włoch.

 

Naszymi głównymi celami są:

- pobudzanie i motywowanie uczniów do działania, budowanie pozytywnej atmosfery w grupie, łamanie barier społecznych;

- rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji i rozwiązywania problemów, kształtowanie  wzajemnego szacunku, zrozumienia, otwartości i empatii;

-  podnoszenie świadomości interkulturalnej;

- rozwijanie umiejętności dostrzegania znaczenia tradycji, historii i kultury w życiu każdego człowieka;

- doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim;

- motywowanie całych rodzin do udziału w projekcie poprzez uczenie dzieci tańców ludowych, zebranie opowieści z dawnych czasów, a także niwelowanie luki pokoleniowej;

- kształtowanie pozytywnej samooceny uczniów i wiary we własne możliwości.

 

Zajęcia w ramach projektu odbywają się na lekcjach języków obcych, zajęciach artystycznych, plastyki,  historii, geografii, komputerowych oraz lekcjach wychowania fizycznego.

 

Spotkania w ramach projektu zaplanowano we wszystkich krajach w celu systematycznej wymiany spostrzeżeń i wniosków na temat realizowanego przedsięwzięcia.

 

Działania ustalone i zrealizowane w ramach programu Erasmus +

- wizyty nauczycieli i uczniów w szkołach partnerskich;

- różnorodne działania z wykorzystaniem języka angielskiego oraz języków narodowych krajów partnerskich;

- przygotowanie tablic informacyjnych na temat realizowanego programu;

- wybór pięciu tańców ludowych i opanowanie ich podstawowych kroków;

- zorganizowanie „ Dnia Erasmusa+” po każdej wizycie w określonym kraju partnerskim;

- zebranie 5 opowieści z dawnych czasów;

- stworzenie strony internetowej;

- robienie zdjęć i nagrywanie filmików wideo podczas realizacji programu;

- umieszczanie aktualnych zdjęć, nagrań wideo na stronie internetowej projektu w trakcie programu;

- publikacja słownika w 7  językach  oraz książki;

- przygotowanie logo projektu, plakatów, broszur i innych gadżetów;

- przygotowanie nagrań na DVD;

- przygotowanie instrukcji wideo ustalonych tańców.

Strona projektu: https://sites.google.com/site/theworldweliveinerasmusplus/

Zdjęcia z pierwszego spotkania, które odbyło się w Czechach: https://picasaweb.google.com/102925911923397920493

Videokonferencje: https://sites.google.com/site/theworldweliveinerasmusplus/in-poland

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
    ul. Dzieci Polskich 14
    95-041 Gałków Duży
  • (44) 7145843 lub
    512446650

Galeria zdjęć