Aktualności

O projekcie Turcja Włochy Hiszpania Łotwa Rumunia Bułgaria Grecja Węgry Gry zaprezentowane w projekcie Kartki okolicznościowe

Comenius

 

STRONA PROJEKTU www.topgamesproject.eu 

 

Dlaczego powstał pomysł na ten projekt?

 

       Według naukowców gry i zabawy na świeżym powietrzu wywierają pozytywny wpływ na fizyczny i psychiczny rozwój dzieci i młodzieży. Uczą kreatywności w osiąganiu zamierzonych celów, określonych zasad społecznych, etycznych standardów oraz ich właściwej roli w życiu społecznym. Różnorodne zajęcia grupowe rozwijają pewność siebie,  ułatwiają integrowanie się z grupą społeczną, w pozytywny sposób wpływają na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Poprzez gry i zabawy dzieci wyrażają pokojowe nastawienie do siebie, wzajemne zrozumienie, umiejętność komunikowania się i dzielenia  własnymi spostrzeżeniami. Są one odzwierciedleniem tradycji i kultury każdego narodu. W przeszłości gry i zabawy elektroniczne nie były powszechne, nasi przodkowie bawili się więc razem, własnoręcznie wykonywali różne zabawki, pomagali sobie, dzielili uwagami, uczyli się, jak uczestniczyć w życiu społecznym. W dzisiejszych czasach bardzo szybki rozwój technologii negatywnie wpływa na dzieci i młodzież, daje im wszystko dokładnie przygotowane, dlatego nie tylko kreatywność, ale i zdolności manualne stały się zbyteczne.

    Celem naszego projektu jest więc zapewnianie emocjonalnego, fizycznego i społecznego rozwoju dzieci i podnoszenie ich świadomości w tym zakresie. Wszyscy możemy zaobserwować, że nasi uczniowie ogromną ilość czasu wolnego spędzają przed komputerem. Uzależniają się od technologii. Z tego powodu izolują się od innych, stają się aspołeczni, mają problemy zdrowotne. Brakuje im silnych związków międzyludzkich. Nie są w stanie przeznaczyć czasu wolnego na gry i zabawy towarzyskie, nie podnosi się więc ich kreatywność, często nie potrafią się zdecydować na to, co chcą robić w przyszłości a ich zachowania i zdolność do wyrażania uczuć nie są wystarczające. Chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie rozmiary osiągnął ten problem w różnych krajach w Europie oraz pomyśleć o jego rozwiązaniu. Wybraliśmy ten problem, ponieważ wielu uczniów wyraża negatywny stosunek do aktywności fizycznej i otwarcie demonstruje brak wiary we własne możliwości. Z powodu problemów rodzinnych, ekonomicznych lub społecznych niektórzy uczniowie nie wiedzą, jak poradzić sobie w określonej sytuacji. Czasem nie są związani ze środowiskiem szkolnym, zbyt przytłoczeni osiąganiem sukcesów w nauce, których się od nich wymaga. Czasem są samotni z powodu niedostatecznej ilości czasu spędzanego z rodzicami, którzy pracują zbyt długo. Udział w projekcie pozwoli uczniom ze wszystkich krajów zbliżyć się do siebie, nawiązać nowe znajomości, podnieść samoocenę, nabyć podstawowe kompetencje życiowe, niezbędne dla ich rozwoju osobistego.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
    ul. Dzieci Polskich 14
    95-041 Gałków Duży
  • (44) 7145843 lub 512446650 - sekretariat
    512446651 - księgowość

Galeria zdjęć