Aktualności

Autostrada do kariery Akademia Mądrego Człowieka Pracownie komputerowe dla szkół Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Koluszki Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Szansa dla ucznia Twoje dane Twoja sprawa Gimnazjaliści z klasą Ekopracownia "Akademia ekologiczna." Program zajęć pozalekcyjnych rozwijający zainteresowania czytelnicze uczniów klas młodszych Poznawaj świat z radością

Projekty i programy

Gimnazjaliści z klasą

„Gimnazjaliści z Klasą” – Uczymy lepiej, szybciej, nowocześniej


           

            Projekt „Gimnazjaliści z Klasą” jest wdrażany w Zespole Szkół w Gałkowie Dużym od września ubiegłego roku. Najważniejszym zadaniem projektu skierowanego do gimnazjalistów jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia poprzez wprowadzenie ciekawych metod i technik nauczania oraz pozytywne motywowanie uczniów do nauki.

            Program projektu współfinansowanego przez Unię Europejską zakłada, że nauczyciele poznają nowoczesne metody kształcenia i techniki edukacyjne oparte na ICT, dzięki którym wyposażą uczniów w narzędzia umożliwiające sprawniejsze czytanie, przyczynią się do lepszego rozumienia poleceń, usamodzielnią i sprawią, że nauka przyniesie lepsze efekty. Istotne jest również to, że gimnazjaliści przełamią bariery i nabędą umiejętność komunikowania się w języku angielskim. Dzięki poznanym metodom nauczyciele pokażą proces uczenia się w ciekawy i przyjemny sposób, co zaktywizuje gimnazjalistów, zwiększy ich zainteresowanie nauką, tym samym podniesie motywację do zdobywania wiedzy.

            Projekt „Gimnazjaliści z Klasą” doskonali umiejętność czytania, zapamiętywania i uczenia się. Wykorzystywane w nim nowoczesne metody, techniki i sprzęt tj. tablety, zakładają docieranie do wszystkich kanałów (słuch, ruch, wzrok) w sposób nowoczesny i ciekawy.

Projekt „Gimnazjaliści Klasą” obejmuje wiele zakresów działań, a oto najważniejsze z nich:

Wsparcie pedagogiczno – metodyczne

            Aby w profesjonalny sposób przestąpić do projektu „Gimnazjaliści z Klasą”, nauczyciele zostali objęci wsparciem w zakresie poznawania nowych metod kształcenia, które zastąpią dotychczasowe i pomogą uczniom efektywniej się uczyć, wdrożą prawidłowe nawyki i skrócą czas nauki. Pomoc udzielona przez osoby bardziej doświadczone w tej dziedzinie, pomoże poznać metody pracy, które sprawią, że nauka stanie się dla uczniów bardziej ciekawa, przełamie niechęć , pokazując, że nauka może być wyzwaniem. Ponadto utrwali poczucie własnej wartości, co we współczesnym świecie jest niezwykle ważne.        Nauczyciele wzbogacają własne doświadczenie, wdrażają nowoczesne techniki pracy w codziennym życiu szkolnym, a dzięki temu w przyszłości nasi  uczniowie będą potrafili budować  i utrwalać pozytywne skojarzenia, stosując nowoczesne techniki uczenia się.

Zajęcia językowe

            W celu podniesienia umiejętności językowych i przełamania bariery lęku przed wypowiadaniem się, wykorzystywane były nowoczesne programy uczące metodą dualną. Podczas zajęć lektorzy  stosowali metody aktywizujące wizualne, burza mózgów, debata, projekt, wywiad, gry dydaktyczne oraz nowoczesne materiały i sprzęt. Powyższe działania będą służyły kształtowaniu własnej oceny umiejętności  w celu zdobycia szerszego zakresu wiadomości.

Zajęcia edukacyjne

            Program powyższych zajęć rozwija kluczowe kompetencje z zakresu czytania ze zrozumieniem, zapamiętywania poznanych treści, angażuje logiczne myślenie, dzięki czemu uczniowie mają możliwość nabywania przekonania o atrakcyjności uczenia się i umiejętność relaksu. Sporządzają logiczne notatki, doskonalili koncentrację i pamięć, wykorzystując gry, procedury psychologiczne i dramy. Są motywowani do rozwijania własnych zainteresowań i systematycznych treningów, by dzięki temu zwiększyć motywację do nauki i znaleźć przyjemność w uczeniu się.

Zajęcia dla zdolnych

            Dbamy także o uczniów zdolnych. Zapewniamy im dalszy rozwój w kierunku humanistycznym, matematycznym i artystycznym, zapraszając do współpracy specjalistów polskich z wyższych uczelni tj. Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Filmowa. Zajęcia dla uczniów utalentowanych prowadzone są zgodnie z autorskimi programami przygotowanymi specjalnie dla naszych gimnazjalistów  metodą projektów i warsztatów. Dla nich także zorganizowane zostały zajęcia z języka hiszpańskiego.

Szkolny Ośrodek Kariery

            Utworzyliśmy Szkolny Ośrodek Kariery, by pokazać uczniom korzyści płynące ze wyboru ścieżki edukacyjnej i podnieść ich świadomość edukacyjno – zawodową w kontekście uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy teraz i w przyszłości. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów z doradcą, konsultacji indywidualnych, podczas których tworzone są profile zawodowe uczniów.

Wsparcie pedagogiczno – metodyczne

            By stworzyć naszym gimnazjalistom optymalne warunki nauki, nauczyciele biorący udział w projekcie, zostali przeszkoleni, odbyli konsultacje metodyczne, dzięki temu zdobyli nowe wiadomości i podnieśli własne umiejętności poprzez nowoczesne techniki edukacyjne.

            Jesteśmy przekonani, że wszystkie podjęte działania dadzą efekty. Może niektórzy będę musieli trochę dłużej popracować, by rezultaty były widoczne, ale przecież kropla drąży skałę. Rezultaty, choć może pojawią się nieco później, i tak będę nieocenione, bo  przed naszymi gimnazjalistami przecież jeszcze wiele lat nauki.

 

mgr Jolanta Czerwińska - koordynator projektu

mgr Marcin Francikowski – asystent projektu

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
    ul. Dzieci Polskich 14
    95-041 Gałków Duży
  • (44) 7145843 lub 512446650 - sekretariat
    512446651 - księgowość

Galeria zdjęć