Aktualności

Autostrada do kariery Akademia Mądrego Człowieka Pracownie komputerowe dla szkół Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Koluszki Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Szansa dla ucznia Twoje dane Twoja sprawa Gimnazjaliści z klasą Ekopracownia "Akademia ekologiczna." Program zajęć pozalekcyjnych rozwijający zainteresowania czytelnicze uczniów klas młodszych Poznawaj świat z radością

Projekty i programy

Szansa dla ucznia

 

W bieżącym roku szkolnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki rozpoczęła się  w naszej szkole realizacja projektu systemowego pod nazwą Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej pod nazwą „Szansa dla ucznia”

W ramach zajęć dodatkowych zostały zorganizowane :
-  zajęcia  dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- zajęcia z logopedii
- trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
-zajęcia z terapii pedagogicznej,
- zajęcia  rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematyczno –przyrodniczo, plastycznie, ruchowo oraz  zajęcia z ekspresji teatralnej.

W programie bierze udział 75 uczniów.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
    ul. Dzieci Polskich 14
    95-041 Gałków Duży
  • (44) 7145843 lub 512446650 - sekretariat
    512446651 - księgowość

Galeria zdjęć