Aktualności

Autostrada do kariery Akademia Mądrego Człowieka Pracownie komputerowe dla szkół Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Koluszki Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy Szansa dla ucznia Twoje dane Twoja sprawa Gimnazjaliści z klasą Ekopracownia "Akademia ekologiczna." Program zajęć pozalekcyjnych rozwijający zainteresowania czytelnicze uczniów klas młodszych Poznawaj świat z radością

Projekty i programy

Autostrada do kariery

Regulamin projektu regulamin_PWP.docx
Załącznik nr 1 do regulaminu: 
zalacznik_nr_1_do_Regulaminu_projektu_(1).doc
Załącznik nr 2 do regulaminu: zalacznik_nr_2_do_projektu.doc

 

Autostrada do kariery - łamiemy wszystkie barieryto nazwa nowatorskiego projektu edukacyjnego w którym bierze udział 240 uczniów i 20 nauczycieli Zespołu Szkół w Gałkowie Dużym. Dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego gałkowska społeczność zyskała ogromną szansę rozwoju, która może zmienić oblicze miejscowej edukacji.

 

Ponad 1,2 mln złotych dotacji zostało przeznaczone na lekcje języka angielskiego dla dzieci i nauczycieli, zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, laptopy, tablety, infrastruktura internetowa), multimedialnego sprzętu dydaktycznego (tablice interaktywne), zakup podręczników dla uczniów i nauczycieli oraz wymianę międzynarodową z angielską szkołą w Forty Hill. Zespół Szkół w Gałkowie Dużym wkroczył w nowy wymiar edukacji, gdzie nowoczesna technologia i umiejętności wielowymiarowej komunikacji otwierają zupełnie nowe horyzonty.

 

Przed kadrą nauczycielską stoi nie lada wyzwanie, aby w pełni wykorzystać potencjał szkoleniowy i technologiczny, jaki przyniósł realizowany projekt. Nauczyciele w małych grupach uczą się języka angielskiego by sprawnie komunikować się z angielskimi kolegami z Forty Hill. Szkolą się także z nowoczesnych technik nauczania oraz technik komunikacji. Nowe umiejętności są niezbędne, aby w pełni wykorzystać nowoczesny sprzęt. Nowa infrastruktura internetowa w szkole, tablety do dyspozycji uczniów, tablice interaktywne, laptopy do przygotowania lekcji oraz obsługi administracyjnej szkoły - wszystko to trzeba poznać, obsłużyć, włączyć do codziennej pracy. Zaistniała sytuacja jest niewątpliwie wielkim zadaniem, ale też i wielką motywacją dla pedagogów, by rozwijać się i przekraczać kolejne bariery. Nabyte w trakcie projektu umiejętności i wiedza budują u nauczycieli satysfakcję, że można uczyć ciekawie, nowocześnie i skutecznie. Na początku nowinki techniczne zabierają trochę czasu, wymagają cierpliwości by się z nimi oswoić, jednak czas zainwestowany w szkolenie wróci się wielokrotnie w efektywnej pracy z uczniem. Z tradycyjnego dziewiętnastowiecznego stylu nauczania, gdzie królowały kreda i tablica, rada pedagogiczna robi realny skok w XXI wiek.

 

Największymi beneficjentami projektu są jednak sami uczniowie. Dzięki poczynionym inwestycjom uczniowie zyskają nową jakość edukacji. Zwiększy się dostępność uczniów do nowoczesnych technologii, zwiększy się także motywacja do nauki. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu wcześniej nie stosowanych technik pracy z komputerem, Internetem, tablicą interaktywną. Dzieci i młodzież zobaczą, że uczenie się może przynosić prawdziwą satysfakcję. Najwięcej zyskają dzieci z rodzin mniej zamożnych, gdzie dostępność do sprzętu komputerowego, Internetu oraz zwiększona liczba godzin nauczania języka angielskiego były dotychczas tylko marzeniem. Młode pokolenie skorzysta z szansy szybkiego dogonienia rówieśników z krajów bardziej zamożnych, jak choćby uczniów szkół brytyjskich. Potencjał intelektualny naszych pociech zostanie wsparty nieosiągalnymi dotychczas możliwościami. Dla gałkowskich dzieci otwiera się nie tyle nowa droga, ile prawdziwa autostrada możliwości, kompetencji i rozwoju.

 

W Zespole Szkół w Gałkowie, jak wynika z badań poradni psychologiczno-pedagogicznej, jedna trzecia dzieci wymaga indywidualnego podejścia w procesie kształcenia. Nie da się jednak indywidualnie podejść do tak licznej grupy uczniów stosując tradycyjne, nieefektywne metody pracy. Dziś od nauczyciela wymaga się nie tylko kompetencji w przedmiocie, który naucza, ale także biegłości w organizacji pracy, indywidualnym traktowaniu każdego ucznia i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań. Nauczyciel musi umieć przewidywać, planować, organizować i zarządzać zespołem ludzi - uczniów. Cały ten proces wymaga od niego dodatkowej wiedzy i umiejętności, które nie zawsze zdobywa na studiach. Projekt realizowany w Gałkowie Dużym daje kadrze nauczycielskiej wymagane kompetencje i wprowadza ją w nowy styl nauczania. Jest to więc długoterminowa inwestycja, która przyniesie wymierne efekty nie tylko najbliższym rocznikom, ale całym pokoleniom. Minie gwarancja na zakupiony sprzęt, zwiększą się parametry łączą internetowego, pojawią się nowe, niespotykane wcześniej modele komputerów. Pozostaną natomiast pasja i chęć tworzenia innej, ciekawszej edukacji, opartej na otwartej komunikacji ze światem, który staje się coraz mniejszy.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
    ul. Dzieci Polskich 14
    95-041 Gałków Duży
  • (44) 7145843 lub 512446650 - sekretariat
    512446651 - księgowość

Galeria zdjęć