Aktualności

Biblioteka szkolna regulamin biblioteki konkursy ważne wydarzenia sentencje Warto przeczytać Już od rana cała szkoła rozczytana

Biblioteka szkolna

Już od rana cała szkoła rozczytana

Szkolny projekt edukacyjny :
„Już od rana cała szkoła rozczytana”- 2019/2020

Cele:

 • uświadomienie uczniom i rodzicom, że czytanie dla przyjemności nie jest stratą czasu, że codzienne systematyczne czytanie bardzo korzystnie wpływa na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i młodzieży

 • rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

 • wyrabianie i rozwijanie w uczniach nawyku czytania dla przyjemności

 • promowanie zbiorów biblioteki szkolnej, w tym przede wszystkim nowości wydawniczych zakupionych podczas realizacji programów ogólnopolskich: „Książki naszych marzeń” (2015 r.) i „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (2016)
  i kupowanych w dalszym ciągu z funduszy rady rodziców i z funduszy pozyskiwanych
  ze sprzedaży makulatury

Czas trwania projektu: 1 października 2019 r. – 30 listopada 2019 r.,
w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku, w każdej klasie, przez 5-10 pierwszych minut pierwszej lekcji danej klasy

Uczestnicy projektu: wszyscy uczniowie i wszyscy nauczyciele
Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym oraz chętni rodzice

Przebieg projektu:

 1. Rozpoczynamy pierwszą lekcję w danej klasie od głośnego czytania uczniom przez 5 do 10 minut.

 2. Książkę do głośnego czytania wybiera nauczyciel z biblioteki szkolnej, przede wszystkim spośród nowości czytelniczych.

 3. Książką do głośnego czytania nie może być lektura szkolna.

 4. Głośno czyta nauczyciel lub zaproszony rodzic.

 5. Nauczyciel decyduje, jakie fragmenty z wybranego tytułu będą czytane. Działamy według zasady: „Każdy nowy dzień to nowa książka do głośnego czytania”. W przypadku starszych klas i obszerniejszych utworów można przyjąć inną zasadę, np.: „Każdy nowy tydzień to nowa książka”. Pamiętajmy jednak, że chodzi tylko o zainteresowanie uczniów daną książką, a nie przeczytanie im całego utworu.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
  ul. Dzieci Polskich 14
  95-041 Gałków Duży
 • (44) 7145843 lub 512446650 - sekretariat
  512446651 - księgowość

Galeria zdjęć