Aktualności

Historia szkoły cz.1

Historia Szkoły Podstawowej w Gałowie Dużym

 

Szkoła istniała już od 1818 roku jako szkoła elementarna. Mieściła się
w folwarcznych zabudowaniach należących do gałkowskiego majątku, którego właścicielem był Jan Bucholc.

Jednym z najstarszych dokumentów mówiących o jej istnieniu jest wzmianka w księdze parafialnej odnosząca się do spisu inwentarza z 22 marca 1819r. Spis ten został podpisany przez Radę Stanu Komisji Rządowej Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego Stanisława Staszica z następującą notatką: „Jest szkółka zaprowadzona we wsi Gałkowie kosztem parafii i stosownie do Instrukcji Rządowych, do której dzieci obojej płci chodzą na naukę zimową porą. Nauczycielem tymczasowo jest Łukasz Magnus pod administracją plebana miejscowego”

Przy ówczesnej szkole urzędował Dozór Szkolny, którego prezesem był miejscowy proboszcz, a członkami Filip Chowara i Stanisław Nyk.

Szkoła w Gałkowie była nieprzerwanie czynna, o czym świadczy pokwitowanie z  1835 roku dane opiekunowi przez pisarza na sumę 5zł 2gr., a także wpisy do księgi wieczystej,
z 1856 roku, dotyczące powinności majoratu w stosunku do szkoły. Tablica pamiątkowa wmurowana w kruchcie kościoła ufundowana przez miejscową ludność zmarłemu nauczycielowi Waldemarowi Jarocińskiemu w roku 1887 to świadectwo ogromnego szacunku i wdzięczności.

Wtedy już bezsprzecznie szkoła miała własny budynek, w którym mieściła się klasa i mieszkanie nauczyciela złożone z pokoju i kuchni.

Gdy zbudowano przystanek kolejowy w 1901 roku, ludności w Gałkowie zaczęło przybywać – przybywało również dzieci. Wskutek tego klasa okazała się zbyt mała, co doprowadziło w roku 1905 do strajku i dlatego, w 1906 roku rozbudowano szkołę, która teraz mogła pomieścić około 60 dzieci.

W roku 1914 miesięczna pensja nauczyciela wynosiła 15 rubli, plus opłaty pobierane od dzieci komorników
i wyrobników po 1 rublu od  dziecka rocznie. Pobory wypłacał wójt gminy. Miał prawo nawet wizytować nauczyciela, chociaż sam umiał się tylko podpisać.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
    ul. Dzieci Polskich 14
    95-041 Gałków Duży
  • (44) 7145843 lub 512446650 - sekretariat
    512446651 - księgowość

Galeria zdjęć