Aktualności

SZKOŁA PODSTAWOWA W GAŁKOWIE DUŻYM Samorząd szkolny Szkoła z prawami dziecka

O szkole

Szkoła z prawami dzieckaProgram „Szkoła z prawami dziecka”  

Geneza Praw Dziecka
Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej i przysługują każdemu dziecku. Praw nie można dziecko pozbawić. Prawa dziecka dotyczą relacji  władza - jednostka, w związku z tym Państwo musi zapewnić dziecku  możliwość korzystania z przysługujących mu praw.
Najważniejszym dokumentem określającym prawa dziecka jest
Konwencja o Prawach Dziecka, nazywana światową konstytucją praw dziecka.
Konwencja została uchwalona 20 listopada 1989 r przez zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Polska ratyfikując Konwencję o Prawach Dziecka w 1991 roku zobowiązała się do realizacji postanowień i respektowania praw dziecka w niej zawartych.
Janusz Korczak, ceniony na całym świecie prekursor walki o prawa najmłodszych, powiedział "dziecko nie jest przyszłym człowiekiem tylko człowiekiem", w związku z tym tak samo jak dorosłym dzieciom również przysługują prawa.
Natomiast Jan Jakub Rousseau powiedział coś, co do dzisiaj nie straciło na aktualności "Mniej mówmy o obowiązkach dzieci, a więcej o ich prawach". Także współcześnie można spotkać się z opiniami, że przyznanie dzieciom praw musi prowadzić do utraty autorytetu przez rodziców i wychowawców. Należy jednak pamiętać, że prawa dziecka wywodzą się z praw człowieka, których zasadności nikt nie kwestionuje. Dzieci nie są dojrzałe i nie są w stanie same w pełni o siebie zadbać, dlatego należy im się szczególna opieka i ochrona - także prawna. Wraz z urodzeniem każdy człowiek zyskuje swoje prawa, nie trzeba na nie zasłużyć poprzez spełnianie jakichś wymagań czy wykonywanie obowiązków. Prawa i obowiązki to dwie całkowicie niezależne od siebie rzeczy.

Cele:

Uczeń :

 - jest świadom swoich praw i obowiązków

 - rozumie prawo innych ludzi do posiadania praw

 - wie, że powinien przeciwstawiać się przemocy

 - wie, do kogo może zwrócić się o pomoc

 - wzmacnia swoją godność i poczucie wartości

 - czuje się częścią grupy

Harmonogram:

Do końca semestru zimowego należy przeprowadzać lekcje o prawach dziecka. Programem Szkoła z prawami dziecka powinna być objęta 1/3 klas w szkole. Oznacza to, że do końca lutego w 1/3 klas będą przeprowadzone co najmniej 1-2 lekcje o prawach dziecka, na podstawie scenariuszy UNICEF.

       Jolanta Kruś i Emilia Wojciechowska

20 listopada, w szkołach w całej Polsce, UNICEF obchodzić będzie DZIEŃ PRAW DZIECKA, którego kulminacją będzie happening "balony do nieba".  Każdy uczeń zapisze na balonie najważniejsze prawo dziecka.

      W klasach i na korytarzu zostaną wywieszone gazetki.

       Na 4 godz. lekcyjnej zostanie przeprowadzony apel aby uczcić 20-lecie konwencji
       o prawach dziecka.

       O godzinie 12.00. – „balony do nieba”

       Jolanta Kruś, Emilia Wojciechowska

     Trwa międzyklasowy konkurs na najciekawszą gazetkę nt; „Prawa Dziecka” – samorząd szkolnyWszystkie szkoły zgłoszone do programu otrzymały od UNICEF patronat na akcje przeprowadzane tego dnia - logo 20-lecia konwencji o prawach dziecka. Do końca semestru zimowego logo można użyć na oficjalnej stronie internetowej szkoły jak i  w oficjalnych dokumentach szkoły (z zaznaczeniem, że szkoła otrzymała patronat UNICEF na akcję odbywającą się 20 listopada).
 Uczniowie biorą udział w konkursie na stworzenie oryginalnego filmu (1-4min) ukazującego prawa dziecka ich oczami. Konkurs prowadzony jest przez UNICEF we współpracy ze Stowarzyszeniem Filmowców Polskich. Film należy wysłać do UNICEF do 1 marca. Dokładny adres zostanie podany pod koniec listopada (spowodowane jest to przenosinami siedziby UNICEF w inne miejsce)

      Jolanta Kruś, Joanna Węderska,  Ewa Zielińska, Emilia Wojciechowska.

Koordynator: Jolanta Kruś

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
    ul. Dzieci Polskich 14
    95-041 Gałków Duży
  • (44) 7145843 lub 512446650 - sekretariat
    512446651 - księgowość

Galeria zdjęć