Aktualności

HISTORIA SZKOŁY CZ.4

Historia Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym

Twarda konieczność zmuszała kierownika szkoły Romana Zrobka do zastanowienia się nad jak najszybszą rozbudową szkoły. W 1932 roku powstał Komitet Rozbudowy Szkoły, który zaczął gromadzenie funduszy i potrzebnych materiałów. W początkach roku 1934 fundusze Komitetu Budowy Szkoły wynosiły około 2000zł i 100m3 wapna. 
Dnia 19 maja 1934 roku rozpoczęto budowę gmachu, a poświęcenie fundamentów odbyło się 10 czerwca 1934 roku o godzinie 1400. Do fundamentów wmurowano akt erekcyjny budynku. Gmach zbudowany został według planu opracowanego przez M. W. R. i O. P. – zeszyt 3-ci projekt Nr 74.
W związku z poświęceniem kamienia węgielnego została zaprowadzona księga pamiątkowa. W dzień uroczystości wpłynęły darowizny w kwocie 208zł.
Komitet Rozbudowy Szkoły w składzie:
Zrobek Wiktor – przewodniczący członkowie – Zrobek Roman – kierownik szkoły, Bukowski Franciszek rolnik, Gniazdowski Tomasz – inżynier, Janiszewski Władysław – urzędnik, Jagiełło Antonii – rolnik, Kosiorek Romuald – rolnik, Lisiecki Wacław – pracownik P.K.P., Marciniak Leon – sierżant W.P., Nowakowski Aleksy – rolnik, Nyk Teodor – podwójci, Pluta Ignacy – rolnik, skarbnik Skawiński mjr – dowódca jednostki wojskowej Gałków, Sałata Józef – rolnik, Szpurko Piotr – sierżant W.P., Suski Karol – rolnik, Siekierecki Antoni – robotnik, Skwarka Tadeusz – rolnik, Wieczorek Bronisław – robotnik, Zrobek Franciszek – rolnik, Zrobek Antoni – rolnik.
Budowa szkoły postępowała dość sprawnie, mącił spokój tylko brak gotówki. Sytuacja poprawiła się, gdy Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych udzieliło 6 VI 1934 roku bezprocentowej pożyczki w wysokości 10000zł, dzięki tej pożyczce mury budującej się szkoły zostały w listopadzie 1934 roku wykończone i nakryte dachem. Dalej sytuację poratował Wydział Powiatowy w Brzezinach udzielając pożyczki na sumę 1700zł. Rzeczywiście był to zastrzyk pobudzający. Z inicjatywy Tadeusza Niedzielskiego Zarząd Gminy wystąpił do Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych w Warszawie z prośbą o pożyczkę, skąd w marcu 1935 roku otrzymano 30000zł. Z wiosną prace ruszyły pełną parą. Dzięki poparciu generała Langera, dowódcy korpusu Nr 4 w Łodzi, Fundusz Pracy w kwietniu przyznał zapomogę w wysokości 10000zł, a na skutek zabiegów kierownictwa szkoły Romana Zrobka i kapitana Romana Zanickiego, Towarzystwo Popierania Budowy Szkół Powszechnych przyznało pożyczkę 7000zł. Wówczas Zarząd Gminy w osobach: Karasińskiego Zenona, Knopika Feliksa, Sokołowskiego Stanisława, Nyka Teodora, wójta Nowakowskiego Aleksego i sekretarza Czeszka Zygmunta oraz Komitetu Budowy Szkoły przystąpił energicznie do wykończenia szkoły oraz wzniesienia budynku mieszkalnego dla kierownika szkoły. Na tę ostatnią inwestycję Zarząd Gminy już patrzył niechętnie, ale kierownik szkoły stał przy swoim uparcie i mieszkalny budynek stanął.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
    ul. Dzieci Polskich 14
    95-041 Gałków Duży
  • (44) 7145843 lub 512446650 - sekretariat
    512446651 - księgowość

Galeria zdjęć