Aktualności

HISTORIA SZKOŁY CZ3

Historia Szkoły Podstawowej w Gałkowie Dużym

Stopień organizacyjny szkoły jaki się ustalił w roku szkolnym 1922/1923 pozostał bez zmian do roku 1933. Personel nauczycielski ulegał ciągłym zmianom – jedynie tylko kierownictwo szkoły spoczywało bez przerwy w ręku Franciszka Przymusa. Dopiero 1 III 1933 roku nastąpiła zmiana na tym stanowisku, gdyż kierownik szkoły przeniósł się do Łodzi, a jego miejsce w zastępstwie zajęła Emilia Zanicka, nauczycielka szkoły w Gałkowie.
Dnia 1 sierpnia 1933 roku stanowisko kierownika szkoły w drodze konkursu objął Roman Zrobek. 
Z początkiem roku szkolnego został uruchomiony szósty oddział, a 30 IX 1933 roku władze szkolne mianowały Władysława Świtkowskiego nauczycielem tutejszej szkoły. Była 
to piąta siła nauczycielska. Szkoła stała się pięcioklasową o sześciu oddziałach, a liczba dzieci wynosiła 272.
Rok szkolny 1934/1935 rozpoczął się pod znakiem poważnych zmian dotychczasowej szkoły, ponieważ Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego utworzyło szkołę powszechną III stopnia, z tym, że termin wprowadzenia w życie nowej organizacji ustalony został później. W tym też roku, po raz pierwszy, utworzona została klasa VII. Miejscowa ludność powitała z zadowoleniem powyższe zarządzenie, gdyż po roku 1933 dziatwa szkolna po ukończeniu oddziału piątego a później szóstego, chcąc ukończyć pełną szkołę 7-klasową, musiała jeździć do szkoły w Koluszkach lub do Łodzi, co pociągało za sobą ogromne wydatki i niewygodę. W związku ze zmianą stopnia organizacyjnego szkoły zaszły zmiany 
w składzie grona nauczycielskiego, które pod koniec roku szkolnego 1934/1935 przedstawiało się następująco: kierownik Roman Zrobek – nauczyciele Emilia Zanicka, Stefania Orczykowska, Maria Langierowa, Helena Kazimierczakowa. Nauczycielem religii był miejscowy proboszcz Józef Egert. Było pięć lokali szkolnych, z tych dwa o powierzchni 24m2 były własnością gminy, następne dwa, to wynajęte izby chłopskie – piąty znajdował się w domu parafialnym. Pierwsze cztery lokale były ciasne, niskie i duszne. Na jedno dziecko przypadało 0,5m2 powierzchni podłogi. Warunki pracy dziecka i nauczyciela były niehigieniczne, co odbijało się na ich zdrowiu. Rozmieszczenie klas w różnych punktach wsi utrudniało ogromnie administrację szkoły, uniemożliwiało zżycie się młodzieży szkolnej oraz ujemnie wpływało na normalny bieg zajęć szkolnych.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gałkowie Dużym
    ul. Dzieci Polskich 14
    95-041 Gałków Duży
  • (44) 7145843 lub 512446650 - sekretariat
    512446651 - księgowość

Galeria zdjęć